ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรมขยายพันธุ์พืช
กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์พี่น้องปี 60
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ
กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก

 

กิจกรรมแสดงความยินดีพี่บัณฑิต 2560
กิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560