การขยายพันธุ์พืชของนักศึกษาพืชศาสตร์ปี 2

  • 15 สิงหาคม 2560
  • นักศึกษาพืชศาสตร์ปี 2 เข้ารับการฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืช การทาบกิ่งขนุน การติดตากระท้อน และการต่อกิ่งมะนาว
  • ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร สุราษฎร์ธานี