กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ปีการศึกษา2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30-16.00 น.

บริเวณอาคารเกษตรศาสตร์ โดยรุ่นพี่ รุ่นน้องเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อความสามัคคีกันภายในกลุ่ม รู้จักการแก้ไขปัญหา  เป็นต้น