ศึกษาดูงานการขยายพันธุ์พืช

  • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ศึกษาการขยายพันธุ์พืช ติดตา ต่อยอด
  • ที่ศูนย์ส่งเสริมการเกษตร (พืชสวน ซอย 10 )
  • วันที่ 16 ตุลาคม 2561