กิจกรรมการทำลูกประคบจากสมุนไพร

วันที่ 8 มีนาคม 2561

-นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าอบรมการทำลูกประคบจากสมุนไพร รายวิชาพืชสมุนไพร

-ณ อาคารเกษตรศาสตร์