ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และแนะนำหลักสูตร

โดย ผศ.พรพรหม พรหมเมศร์ ประธานหลักสูตรพืชศาสตร์เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดร.เกษร เมืองทิพย์ แนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ซึ่งในงานจะมีมีการผูกข้อมือให้กับนักศึกษาใหม่  ชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับสาขา ประมวลภาพกิจกรรมของนักศึกษาในปีการศึกษา 2560