วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์

นักศึกษาชั้นปีที่3 ปีการศึกษา 2561

ทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ทำกระถาง จัดสวนถาด สวนขวดแก้ว