ค่ายอนุกรมวิธาน ครั้งที่ 2

ค่ายอนุกรมวิธาน ครั้งที่ 2

  • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าค่ายในรายวิชาอนุกรมวิธานพืช
  • วันที่ 11-12 ตุลาคม พ.ศ. 2562
  • ณ อุทยานแห่งชาติแกร่งกรุง โดยมีพี่ ๆ เจ้าหน้าที่อุทยานเป็นผู้ให้ความรู้และการดูแลตลอดเวลาของการอยู่ค่าย