ค่ายนักพฤกษศาสตร์

  • นักศึกษาชั้นปีที่ 3  เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักพฤกษศาสตร์ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน
  • ที่ อุทยานแห่งชาติแกร่งกรุง
  • วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561